Música
(Música)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció


L'equip ICE de música es proposa incialment reflexionar sobre aspectes relacionats amb l'ensenyament de la música a l'educació secundària.
El grup està format per Mercè Aranda, Jordi Raventòs, Josep Lluís Zaragozá i Boris Mir, que n'és el coordinador i el responsable de l'espai web del grup.

Web del grup
Grup de Música

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció